Vítáme Vás na extranetových stránkách Městské části Praha 16

CO JE EXTRANET

Souhrn důležitých dokumentů Městské části Praha 16 a Úřadu městské části Praha 16. Najdete zde zápisy z porad vedení, zápisy z jednání rady či zasedání zastupitelstva a další potřebné dokumenty. 

Připomínky, náměty či podněty k vylepšení fungování EXTRANETU posílejte tajemníkovi úřadu Ing. Pavlu Jiráskovi nebo Janě Hejrové.

Články z webu Praha16.eu: 

 • Opatření NN 5041

  17.06.2024
  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na bezejmenné komunikaci NN 5041 z důvodu realizace akce "D0 oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, vč. prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo"
 • Oznámení

  14.06.2024
  Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, Praha Radotín, ul. Na Cikánce
 • Sdělení

  14.06.2024
  Reko areálu Ke Zděři II. etapa - umělé osvětlení, Praha Radotín, Stadiónová č.p. 1640
 • Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

  14.06.2024
  Řádné 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 24. června 2024 od 17.00 hod. v Kulturně komunitním centru Koruna, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín.
 • V anketě k zavedení parkovacích zón zaznělo jasné NE

  13.06.2024
  Během voleb do Evropského parlamentu mohli obyvatelé Radotína vyslovit svůj názor na zvažované zavedení modrých zón placeného stání. Valná většina odevzdaných anketních lístků měla křížek u možnosti NE.
 • Opatření Slavičí

  12.06.2024
  Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Slavičí v Praze 16
 • Opatření Vrážská, Matějovského

  12.06.2024
  Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská a Matějovského v Praze 16
 • Stěhování úřadu se chýlí ke konci

  12.06.2024
  Jako poslední se z objektu na náměstí Osvoboditelů 21/2a přesune Odbor živnostenský, Kancelář úřadu a tajemník Úřadu městské části Praha 16. Nové pracoviště bude od 24. června na adrese U Starého stadiónu 1379/13. Jedná se o budovu vedle softbalového hřiště, kterou využívá také městská policie.
 • Jarní úklid pokračuje

  10.06.2024
  Poslední blokové čištění komunikací se uskuteční v úterý 11. 6. a ve čtvrtek 13. června. Prosíme, přeparkujte si svá vozidla na jiná místa. Děkujeme!
 • Opatření K Havlínu a U Karlova stánku

  10.06.2024
  Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení ul. U Karlova stánku a K Havlínu ve Zbraslavi

Zveřejněno: 08.09.2008 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 07.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 164103 x
Vytisknout