Vítáme Vás na extranetových stránkách Městské části Praha 16

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)

  28.05.2018
  25. května 2018 nabylo účinnosti nové nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Praha 16 má novou webovou aplikaci „Ztráty a nálezy“

  31.01.2018
  Na základě podnětů občanů byla pro webové stránky Praha16.eu vyvinuta nová aplikace – databáze nalezených i hledaných věcí, která je v prvé řadě platformou pro rychlé zprostředkování kontaktu.
 • Radotínský web umí anglicky

  13.01.2017
  Webové stránky Praha16.eu mají svou historicky první „světovou“ verzi a jako průkopnický jazyk, do něhož jsou klíčové oblasti a příspěvky přeloženy, je angličtina. Spuštěny byly v pátek 13. ledna.

 
CO JE EXTRANET

Souhrn důležitých dokumentů Městské části Praha 16 a Úřadu městské části Praha 16. Najdete zde zápisy z porad vedení, zápisy z jednání rady či zasedání zastupitelstva a další potřebné dokumenty. 

Připomínky, náměty či podněty k vylepšení fungování EXTRANETU posílejte tajemníkovi úřadu Ing. Pavlu Jiráskovi, Janě Hejrové nebo Evě Javorské.

Články z webu Praha16.eu: 

 • TV Prahy 16: Záznam online debaty k modernizaci železnice z 3. března 2021

  05.03.2021
  Debatu se zástupci Správy železnic, stavebních firem a s projektantem modernizace trati moderoval radotínský místostarosta Miroslav Knotek. Diskuze se uskutečnila online 3. března 2021, záznam přináší TV Prahy 16.
 • Společné povolení

  05.03.2021
  "Novostavba rodinného domu", lokalita Závist, parc.č.3107/20 k.ú.Zbraslav, Praha-Zbraslav
 • TV Prahy 16: Záznam online debaty k modernizaci železnice z 3. března 2021

  05.03.2021
  Debatu se zástupci Správy železnic, stavebních firem a s projektantem modernizace trati moderoval radotínský místostarosta Miroslav Knotek. Diskuze se uskutečnila online 3. března 2021, záznam přináší TV Prahy 16.
 • Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

  05.03.2021
  Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Správa služeb hl. m. Prahy
 • Rozšíření Strakonické ulice

  04.03.2021
  V pondělí 8. března 2021 zahajuje Technická správa komunikací stavební práce související s projektem Strakonická - rozšíření. S dopravním omezením je však třeba počítat již od 6. března.
 • Dopis Pražanům

  04.03.2021
  Zveřejňujeme dopis pražského primátora Zdeňka Hřiba, s jehož obsahem se ztotožnili předsedové všech zastupitelských klubů hlavního města. Je adresovaný všem Pražanům. Vyjadřuje poděkování i podporu za dosavadní přístup k epidemii, ale upozorňuje na to, že se nyní nacházíme v bodě zlomu, protože pražským nemocnicím docházejí kapacity.
 • Debata k železnici

  04.03.2021
  Ve středu 3. března 2021 proběhla v pořadí již 3., tentokrát online debata ke stavbě „Optimalizace železniční trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“.
 • Veřejná vyhláška čištění komunikací TSK

  03.03.2021
  Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci provádění komplexního úklidu komunikací ve správě TSK HMP a.s. v r. 2021
 • Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu od 1. ledna do 31. března 2021

  03.03.2021
  Úřad městské části Praha 16 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události.
 • Opatření nám. Osvoboditelů

  03.03.2021
  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu realizace akce 2. fáze stavby nazvané Karlická x Pod Klapicí, Praha 16

Zveřejněno: 08.09.2008 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 123090 x
Vytisknout