Vítáme Vás na extranetových stránkách Městské části Praha 16

CO JE EXTRANET

Souhrn důležitých dokumentů Městské části Praha 16 a Úřadu městské části Praha 16. Najdete zde zápisy z porad vedení, zápisy z jednání rady či zasedání zastupitelstva a další potřebné dokumenty. 

Připomínky, náměty či podněty k vylepšení fungování EXTRANETU posílejte tajemníkovi úřadu Ing. Pavlu Jiráskovi, Janě Hejrové nebo Evě Javorské.

Články z webu Praha16.eu: 

 • Jarní úklid v okolí Věštínské ulice

  19.05.2022
  Technické služby dnes uklízí v okolí Věštínské ulice. Děkujeme všem, kteří respektují dopravní značky se zákazem zastavení a auta přeparkovali. Další čištění proběhne mimořádně v sobotu 21. května na parkovišti před OC Berounka (Albert) kvůli konání Dne s IZS.
 • Opatření Lidl

  18.05.2022
  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - bezejmenná účelová komunikace k prodejně Lidl Malá Chuchle, spočívající v doplnění dopravního značení z důvodu zajištění zásobování prodejny.
 • Veřejná jídelna bude 2 měsíce zavřená

  18.05.2022
  Z provozních důvodů bude od 1. června do 31. července 2022 zavřená veřejná jídelna v budově domu s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně 1522/1c.
 • Jarní úklid na radotínských parkovištích

  17.05.2022
  Technické služby dnes uklízí parkoviště. Děkujeme všem, kteří respektují dopravní značky se zákazem zastavení a auta přeparkovali. Další čištění proběhne ve čtvrtek 19. května v okolí Věštínské ulice.
 • V Koruně to žilo po ukrajinsku

  16.05.2022
  Na fajn novém dvoře i ve Fajnové kavárně Kulturně komunitního centra Koruna zazněly v pondělí 16. května tradiční ukrajinské písně a celým dvorem voněly ukrajinské pochoutky připravené ženami, které uprchly z válkou postižené Ukrajiny a našly svůj dočasný domov v Radotíně.
 • Oznámení záměru pronájmu části pozemku

  16.05.2022
  Oznámení záměru pronájmu části pozemku par. č. 402/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16
 • Vyhlášení výběrového řízení

  16.05.2022
  Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.
 • Alternativní spojení v době rekonstrukce Barrandovského most

  16.05.2022
  Z důvodu rekonstrukce Barrandovského mostu a posílení alternativních spojení dochází od 16. května 2022 k úpravě provozu linek Pražské integrované dopravy.
 • Změna začátku času svozu odpadů

  13.05.2022
  V souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu a dopravními omezeními s rekonstrukcí spojenými dojde k posunu času zahájení svozu komunálního odpadu z 6 hodiny na 5 hodinu ranní.
 • Svoz bioodpadu od 17. května

  13.05.2022
  V úterý 17. a ve čtvrtek 19. května 2022 budou v Radotíně přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Svoz se uskuteční vždy od 15 do 17.45 hodin podle harmonogramu. Zvlášť se třídí tráva a listí, zvlášť větve.

Zveřejněno: 08.09.2008 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 15.03.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 137903 x
Vytisknout